Teacher

Đội ngũ giáo viên

Giáo viên của chúng tôi

Giáo viên của chúng tôi là những người giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, luôn tận tâm với sự phát triển của trẻ em đặc biệt. Với chuyên môn sâu rộng, họ không ngừng học hỏi và áp dụng những phương pháp giáo dục tiên tiến nhất. Không chỉ là những người truyền đạt kiến thức, giáo viên của chúng tôi còn là những người bạn đồng hành đáng tin cậy của trẻ em và gia đình. Sự kiên nhẫn và tình yêu thương của họ tạo ra môi trường học tập an toàn, thân thiện và phát triển cho trẻ. Cam kết hỗ trợ từng cá nhân, giáo viên của chúng tôi giúp trẻ em đặc biệt phát triển toàn diện và hòa nhập xã hội một cách tự tin.

 

về giáo viên

Đội ngũ giáo viên

Giáo viên của chúng tôi tận tâm, chuyên môn cao, luôn đồng hành và giúp trẻ em đặc biệt phát triển toàn diện, tự tin hòa nhập xã hội.
Kindori
We Provide Children With A

Comprehensive Environment

Become A Preschool Teacher

Montessori is one of the leading preschool education methods in the world. Currently, this method is present in all continents, with tens of thousands of schools in the US, Canada, the UK, France, Australia, the Netherlands .... The results of this method have been recognized and demonstrated over many generations. Montessori has proven right on all groups of children, from children with developmental delays, physical disabilities to normal developmental cases or special abilities children around the world. After approaching the program, children will have the ability to think logically, creativity, independence, good communication, confidence, high concentration, sharing and community.