Hành trình Vẽ Yêu Thương
Hành trình Vẽ Yêu Thương là một dự án đặc biệt dành cho trẻ em tự kỷ, nhằm mang đến cho các em cơ hội thể hiện bản thân thông qua nghệ thuật. Chúng tôi tin rằng mọi trẻ em đều xứng đáng được yêu thương và tôn trọng, và dự án này là một cầu nối để xây dựng sự tự tin, sáng tạo và niềm vui cho các em.
Tại sao nên tham gia dự án

Giá trị cốt lõi

Kindori

Yêu thương và tôn trọng

Tất cả trẻ em đều xứng đáng được yêu thương và tôn trọng, bất kể sự khác biệt.

Toàn diện

Hỗ trợ trẻ em phát triển toàn diện về kỹ năng sống, trí tuệ, thể chất và tinh thần.

Cộng đồng

Xây dựng một cộng đồng nhân ái, đoàn kết và sẵn sàng hỗ trợ nhau.

Lan tỏa

Tạo ra sự thay đổi tích cực trong nhận thức và hành động của xã hội đối với trẻ em đặc biệt.
Về chúng tôi
Chúng tôi là tập thể các giáo viên giáo dục đặc biệt, chuyên viên tâm lý, và những người làm công tác xã hội. Chúng tôi khởi xướng dự án Hành trình Vẽ yêu thương để xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

Sứ mệnh

Với sứ mệnh lan tỏa thông điệp "TẤT CẢ TRẺ EM ĐỀU XỨNG ĐÁNG NHẬN ĐƯỢC YÊU THƯƠNG. HÃY TÔN TRỌNG SỰ KHÁC BIỆT". Chúng tôi cam kết tạo ra những cơ hội bình đẳng, khuyến khích sự tự tin và giúp các em thể hiện bản thân một cách trọn vẹn nhất.

Tầm nhìn

Chúng tôi mong muốn tạo ra một môi trường nơi tất cả trẻ em, đặc biệt là trẻ có nhu cầu đặc biệt, được yêu thương và phát triển toàn diện. Chúng tôi hướng tới xây dựng cộng đồng nhân ái, tôn trọng sự khác biệt, và hỗ trợ trẻ hòa nhập xã hội tự tin, hạnh phúc.
Things For Kids

Kids Activites

Infant classroom offers strategies for building positive relationships, helping children develop self-regulation and responding to challenging behaviors.
Kindori

Creative Activites

Creative activities help children develop comprehensively intelligence, help children.

Sport Activites

Creative activities help children develop comprehensively intelligence, help children.

Table/Floor Toys

Creative activities help children develop comprehensively intelligence, help children.

Water Games

Creative activities help children develop comprehensively intelligence, help children.
our program

Smarty Programs

Dear parents, we would like to thank you for choosing the Kindori Preschool System in the process of considering and planning your children's..
Although the first school is a lot of surprises, it is the first step for a comprehensive development in all aspects. By creating a safe, consistent and welcoming environment, we help Our school follows the guidelines of the local school district.
Although the first school is a lot of surprises, it is the first step for a comprehensive development in all aspects. By creating a safe, consistent and welcoming environment, we help Our school follows the guidelines of the local school district.
Although the first school is a lot of surprises, it is the first step for a comprehensive development in all aspects. By creating a safe, consistent and welcoming environment, we help Our school follows the guidelines of the local school district.
Although the first school is a lot of surprises, it is the first step for a comprehensive development in all aspects. By creating a safe, consistent and welcoming environment, we help Our school follows the guidelines of the local school district.
Although the first school is a lot of surprises, it is the first step for a comprehensive development in all aspects. By creating a safe, consistent and welcoming environment, we help Our school follows the guidelines of the local school district.
Playing in learning

Our Classes

With kindori, we always put the quality of teaching children first, please rest assured when sending children at kindori kindergarten.
Kindori
What do parents say about us

Testimonials

Let's explore what Parents have to say about us. Let us know what you think of today’s newsletter and what you’d like to.
Kindori
2000 +
Completed movings
200 +
Class Rooms
120 +
schools bus
400 +
total teachers
Về giáo viên

Đội ngũ giáo viên

Giáo viên của chúng tôi là những người giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết, luôn tận tâm với sự phát triển của trẻ em đặc biệt. Sự kiên nhẫn và tình yêu thương của giáo viên chúng tôi tạo ra môi trường học tập an toàn, thân thiện và phát triển cho trẻ.
Kindori
October 08, 2021 at 09:00 AM

Organize halloween parties for kids

Days
Hours
Minutes
Seconds
What's Going on in our Blog?

Recent News

We have been destroying the forests for whatever reasons for many years. Forests that work much like our lungs It is a long established.
Kindori

Discover Our Image

HOW TO ENROLL YOUR CHILD TO A CLASS?

Interested in good preschool education for your child? Our kindergarten is the right decision!